Краса Жінки

макіяж, косметика, парфумерія

Вправи для людей з II групою крові

Досить складний комплекс. Рекомендується освоювати його поступово.

1. Початкове положення - стоячи, ноги разом, стопи паралель них один одному, руки вздовж тулуба.

З повним вдихом підняти прямі руки перед собою до рів ня плечей, великі пальці рук затиснуті в кулаки. Видихнувши і за держав вдих виконувати різкі ривки прямими руками перед собою вгору-вниз. Повторювати до появи дискомфорту. Потім встановити випрямлені руки на рівні плечей, долоні поставити паралельно один одному, різко розтиснути пальці і зро би ти повний видих.Виконується 3 рази.

2. Початкове положення - стоячи, ноги на ширині плечей, сто пи паралельні один одному, руки вздовж тулуба.

 

З повним вдихом під няти випрямлені руки перед собою до рівня плечей. Середні, вказівник Цінні та великі пальці рук затиснути в. долонях, безіменні пальці і Мізін ци випрямлені. Утримуючи вдих, розвести ру ки - ліву вгору, праву вниз - і обертати прямі мі руками в паралельних один одному площинах. Спочатку напрямок обертання - вперед, потім - назад, однакову кількість разів. Вправа ви полнять до появи дискомфорту. Потім зупинити випрямлені руки перед собою на рівні плечей, долоні поставити паралельно один одному, різко розтиснути пальці і зро би ти повний видих. Виконується 3 рази.

3. Початкове положення - стоячи, ноги разом, спина пряма, руки вздовж тулуба, пальці стиснуті в кулаки.

Зробити повний вдих. На затримці вдиху виконати се рію ривкових рухів за рахунок піднімання-опускання плечей; лікті при цьому постійно стосуються тулуба, а кула но не відводяться від стегон. Уп ражнение виконувати до появ лення дискомфорту. Потім зро би ти повільний видих.

Виконується 3 рази.

4. Початкове положення -
стоячи, ноги ширше плечей, стопи розташовані паралельно один

другу

Роблячи повний вдих, підняти руки через сторони до рівня плечей долонями догори. Потім нахилитися з видихом (мужчи нам - кльовою нозі, жінкам - до правої ноги). Пальці руки попереду носка однойменної ноги, долоня дивиться вперед, обличчя звернене до долоні іншої руки. Затримати видих до відчуття дискомфорту. Вдихаючи випрямитися, а потім видихаючи ви повнити нахил до іншої ноги.

Виконується 3 рази.

5. Варіант для чоловіків.

Початкове положення - стоячи, ноги ширше плечей, стопи рас покладені паралельно один одному.

Роблячи повний вдих, підняти руки через сторони до рівня плечей долонями догори. Роблячи видих, розгорнути тулуб на 180 ° вліво, нахилитися кльовою нозі, поставити праву долоню підло зовні лівої стопи пальцями тому. Ліва рука осту ється витягнутої вертикально вгору, голова повернута в бік лівої руки. Залишатися в цьому положенні на видиху до появ лення дискомфорту. Потім з вдихом повернутися у вихідне по ложение. Повторити вправу для протилежної сто рони.

Варіант для жінок.

Початкове положення - те ж.

 

Роблячи повний вдих, підняти руки через сторони до рівня плечей долонями догори. Роблячи видих, розгорнути тулуб на 180 ° вправо, нахилитися до правої ноги, поставити ліву

ладонь на підлогу зовні правої стопи пальцями тому. Права рука залишається витягнутої вертикально вгору, голова повернута в бік правої руки. Осту> - тися в цьому положенні на видиху до появи дискомфорту. Потім з вдихом повернутися у вихідне положення. Повторити вправу для протилежної сторони. Таким чином, чоловічий і жіночий варіанти різняться черговістю виконання вправи для лівої і правої сто рони.6. Варіант вправи 5.Початкове положення - стоячи, ноги ширше плечей, стопи рас покладені паралельно "один одному.

Роблячи повний вдих, руки підняти через сторони до рівня плечей долонями квер ху. Роблячи видих, нахилити ся: чоловікам вліво, женщи нам вправо. Чоловікам ліву ногу зігнути в коліні, коліно подати вперед; при цьому ліва рука тягнеться до підлоги долонею назовні, а права - па раллельно підлозі. Особа звернене до витягнутої долоні правої руки.

Жінкам ті ж рухи виконати в дзеркальній сим метрії.

Затримати видих до відчуття дискомфорту. Роблячи вдих, повернутися у вихідне положення. Виконується один раз.

7. Початкове положення - стоячи, ноги ширше плечей, стопи розташовані паралельно один одному, руки вздовж тулуба.

Нахилитися вперед. Долоні покласти на стегна трохи вище колін, пальцями всередину, ноги злегка зігнуті в колінах. Зробити повний видих, стиснути м'язи промежини, живіт втягнути, підборіддя притиснути до грудей. Прогнутися в спині, таз відвести назад, затримати дихання на видиху до появи дис комфорту. Випрямитися, виконати довільний вдих. Виконується 3 рази.

8. Початкове положення - стоячи, ноги ширше плечей, стопи рас покладені паралельно один одному, руки вздовж тулуба.

Нахилитися вперед, долоні покласти на стегна трохи вище колін пальцями всередину, ноги злегка зігнути в колінах. Зро би ти повний видих, стиснути м'язи промежини, підборіддя притиснути до грудей. Потім, затримуючи видих, різко втягувати і розслабляти живіт до появи дискомфорту. Випрямитися, зробити довільний вдих.

Виконати 100-150 втягувань живота (після повного освоєння вправи кількість повторів можна збільшити до 500).

9. Початкове положення - стоячи, ноги на ширині плечей, стопи
розташовані паралельно один одному, руки вздовж тулуба.

- Розташувати кисті рук над колінними чашечками паль цями всередину. Зробити повний вдих, потім різкий видих. Стиснути м'язи промежини, підборіддя притиснути до грудей, напружити м'язи живота; тіло з боків розслаблене. Утримувати це положення, поки триває затримка дихання. Потім розслабити м'язи і повільно вдихнути.

Наступний етап вправи виконується так само, тільки м'язи промежини залишаються ненапруженими.

Після того як ви добре освоїте цю вправу, дове дитя своє вміння до досконалості: навчіться поперемінно рас слабляться і напружувати ліву і праву м'язи живота. Стримай вать кожен м'яз в напрузі слід до появи дискомфорту. Кількість повторів визначайте, виходячи з саме чувствия. Після виконання вправи потрібно повільно вдихнути.

10. Початкове положення-лежачи на спині, руки вздовж тулови ща, ноги разом. Складна вправа: освоювати поступово!

 

Підняти ноги, располо живий п'яти навпроти носа, долоні підтримують таз. Залишатися в цьому положенні нии на 15 ударів пульсу. За тим ноги просунути ще далі за голову, поставити на підлогу на шкарпетки і постаратися вип ряміть їх в колінах. Руки зігнути в ліктях, прикрити долонями вуха. Дихання вільне. Залишатися в цьому положенні до по явища дискомфорту. Виходити з положення в зворотній сел ледовательности. Виконується 1 раз.

11. Вправа для медитації.

Легка поза. У цій позі важливо утримувати голову, шию, тулови ще не відхиляючи їх від прямої лінії. Використовувати позу реко дметься тим, хто поки не може освоїти більш складні пози. Поза знавця. У цій позі важливо сидіти з прямим хребтом. Зігнувши ліву ногу, покласти її ступню так, щоб п'ятою вона впиралася в промежину. Ступню правої ноги покласти зверху на ступню лівої ноги так, щоб не відчувати незручності. Потрібно стежити за тим, щоб хребет залишався у вертикальному положенні. Періодично слід змінювати положення ніг. Залишатися в цьому положенні можна від 20-30 секунд до 10 - 15 хвилин і більше.

Полулотос. Початкове положення - сидячи прямо з випрями ленним хребтом. Ступні ніг лежать вільно: верхня на стегні протилежної ноги, нижня - під стегном. Періодич не потрібно міняти положення ніг. Перебувати в позі напівлотоса можна стільки, скільки вам хо чется.Лотос. Початкове положення - сидячи з випрямленою по хребті. Згинаючи праву ногу в коліні, взяти ступню руками

і покласти її на ліве бід ро, вивертаючи підошву догори. Праве коліно притиснуто до підлоги. За тим зігнути ліву ногу в коліні, взяти ступню руками і покласти на праве стегно, так само виворачі вая підошву, догори. Перебувати в позі лотоса можна стільки, скільки ко вам хочеться.

Освоювати позу лотоса рекомендується поступово, в тече ние тривалого часу і дуже обережно. Цю позу - одну з основних у практиці йоги - можна використовувати обладати лям всіх груп крові.

Додати коментар


Захисний код
Оновити